Обавештења

26May 2014

Теоријска настава се спроводи у учионици која је опремљена за квалитетно одржавање наставе.

Одржава се сваким даном од 10-12 и 17-19 часова.