Пробна возачка дозвола

Пробна возачка дозвола
29
May

Пробна возачка дозвола

Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година а које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије.

Захтев за издавање пробне возачке дозволе подноси се надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје пробна возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

Ограничења која су исписана у унутрашњости Пробне дозволе (члан 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима) : пробна возачка дозвола унутрашњост

1. Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота, издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од две године.

2. Пробна возачка дозвола се може користити само у Републици Србији.

3. Возач који има пробну возачку дозволу Б категорије не сме да започне и управља возилом без надзора лица у возилу које има возачку дозволу Б категорије у трајању од најмање пет година.

4. Возач који има пробну возачку дозволу не сме да управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 5,00 сати, користи телефон и друга средства за комуникацију за време вожње.

5. Возач који има пробну возачку дозволу се не сме кретати брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће.

6. Лице које вржи надзор дужно је да се стара да возач возилом управља на безбедан начин у складу са прописима.

7. Моторно возило којим управља возач који има пробну возачку дозволу мора бити означено посебном ознаком “П” која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.

8. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година, које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије. На ово лице примењују се одредбе прописане у ставу 2,4,5. и 7. овог члана.

Лице које има 17 година (није пунолетно) мора поред себе имати лице, које има возачку дозволу Б категорије у трајању од најмање пет година и које је дужно да се стара да возач возилом управља на безбедан начин и у складу са прописима.

Од 15-ог јануара 2011. године са обуком за Б категорију могу отпочети и кандидати са навршених 16 година, а право полагања се стиче са навршених 17 година. Кандидати који су у фази обуке или су завршили обуку за Б категорију, а нису пунолетни (имају 17 година) могу полагати и теоретски и практични део возачког испита.

П ознака је дефинисана Правлиником о посебној ознаци на возилу којим управља лице са пробном возачком дозволом. Прописан је изглед и начин постављања посебне ознаке „П“ на возилу. Правилник је ступио на снагу 8.4.2011. године.

Возач који има пробну возачку дозволу, „губи“ дозволу већ са „сакупљених“ 9 казнених поена, за разлику од осталих возача, којима је “потребно” 18 поена за поништавање дозволе. Казнени поени који су возачу изречени за време поседовања пробне возачке дозволе важе и након стицања возачке дозволе, до њиховог брисања, у складу са одредбама овог закона.