Стриктна примена новог закона о саобраћају и упис казнених поена у полицијски регистар је на снази од 1. новембра 2010. године. У наставку погледајте списак свих прекршаја и казнене поене који су за њих предвидјени.
Казне се не плаћају на лицу места, него се од полицајца добија уплатница коју ће возач морати да уплати у банци иии пошти у року од 8 дана. У супротном, иде се код судије за прекршаје и следи му већа казна, ако не докаже да није крив. Члан 322 новог Закона, каже да се полицијски записник о извршеној контроли учесника у саобраћају на суду третира као доказ, па окривљеном преостаје да се брани изјаама сведолка или другим доказима, али коначну одлуку доноси судија.
Казнене поене не изриче нити одредјује полицајац, већ их на основу пријаве, утврдјује и изриче судија
Када возач возила којим је почињен прекрашај није идентификован, одговоран је његов власик, односно корисник и мораће да плати новчану казну од 6.000 до 20.000 динара, а ако је прекршајем изазвана незгода или угрожена безбеднот, казна је од 10.000 до 40.000 динара или до 45 дана затвора
Возачи који угрожавају друге учеснике у саобраћају ризичним претицањем више возила преко пуне линије, преласком на црвено светло и сл., на основу пријаве полицајца или видео записа иду код судије за прекршаје, који утврдјује чињенице и суди о томе да ли се возач понашао насилнички.