Monthly Archives: May 2014

Пробна возачка дозвола Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година а које први пут стиче право на управљање […]

Стриктна примена новог закона о саобраћају и упис казнених поена у полицијски регистар је на снази од 1. новембра 2010. године. У наставку погледајте списак свих прекршаја и казнене поене који су за њих предвидјени. Казне се не плаћају на лицу места, него се од полицајца добија уплатница коју ће возач морати да уплати у […]

Теоријска настава се спроводи у учионици која је опремљена за квалитетно одржавање наставе. Одржава се сваким даном од 10-12 и 17-19 часова.