Ценовник

Актуелни ценовник

Ценовник услуга „Б“ категорија

За све информације о цени за Б категорију, обратити се Ауто школи на телефон 065/ 2192-073

ЦЕНОВНИК УСЛУГА „А“ КАТЕГОРИЈА

„А“ категорија кад нема возачку дозволу

Теоријска обука 40 часова

12.000 динара

ПРАКТИЧНА ОБУКА 40 часова

60.000 динара

„А“ категорија кад има „АМ“

Теоријска обука

НЕМА

ПРАКТИЧНА ОБУКА 20 часова

25.000 динара

„А“ категорија кад има „А1“

Теоријска обука

НЕМА

ПРАКТИЧНА ОБУКА 14 часова

18.000 динара

„А“ категорија кад има „А2“

Теоријска обука

НЕМА

ПРАКТИЧНА ОБУКА 7 часова

15.000 динара

„А“ категорија кад има „Б“, „Б1“ „БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Ф“, „М“

Теоријска обука 7 часова

4.000 динара

ПРАКТИЧНА ОБУКА 40 часова

50.000 динара

„А1“ категорија кад нема возачку дозволу

Теоријска обука 40 часова

12.000 динара

ПРАКТИЧНА ОБУКА 20 часова

25.000 динара

„А1“ категорија кад има „АМ“

Теоријска обука

НЕМА

ПРАКТИЧНА ОБУКА 7 часова

15.000 динара

„А“ категорија кад има „Б“, „Б1“ „БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Ф“, „М“

Теоријска обука 7 часова

4.000 динара

ПРАКТИЧНА ОБУКА 20 часова

25.000 динара

„А2“ категорија кад нема возачку дозволу

Теоријска обука 40 часова

12.000 динара

ПРАКТИЧНА ОБУКА 30 часова

40.000 динара

„А2“ категорија кад има „АМ“

Теоријска обука

НЕМА

ПРАКТИЧНА ОБУКА 14 часова

18.000 динара

„А2“ категорија кад има „А1“

Теоријска обука

НЕМА

ПРАКТИЧНА ОБУКА 7 часова

15.000 динара

„А2“ категорија кад има „Б“, „Б1“ „БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Ф“, „М“

Теоријска обука 7 часова

4.000 динара

ПРАКТИЧНА ОБУКА 30 часова

40.000 динара

ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА „А“

4.500 динара

ПОЛАГАЊЕ ВОЖЊЕ „А“

4.500 динара

Допунски час

1.200 динара