Категорије

У понуди Ауто школе „Кодекс“ је обука возача за „А“ и „Б“ категорију.

A категорија

Потребни услови:

„А1“ КАТЕГОРИЈА

Радна запремина није већа од 125cm³  и снага мотора 11kw!

За обуку је потребна лична карта, Лекарско уверење и навршених 15 година.

Фонд  часова зависи од тога да ли већ поседујете неку категорију или не.

Са 16 година стичете право на полагање практичног испита.

„А2“ КАТЕГОРИЈА

Управљање мотоциклима  чија снага није већа од 35 kw!

Обука се може започети са навршених 17 година, а практични испит се полаже са 18 година.

„А“ КАТЕГОРИЈА

Управљање мотоциклима чија снага не прелази 35 kw!

Обука се може започети са навршене 23 године, а практични испит се полаже са 24 године.

Уколико неко поседује возачку дозволу А2 категорије минимум 2 године, може да полаже за А категорију са навршене 24 године.

Б категорија

Потребни услови:

Лична карта, лекарско уверење, Прва помоћ, навршених 16 година. Обука се састоји од 40 часова теоријске обуке, 40 часова практичне вожње. Сем за возаче који поседују АМ, А1, А2, А, Б, Ф ИЛИ М категорију, који иду на скраћену обуку. Теоретски испит се полаже по завршеној теоретској обуци, а практични испит са навршених 17 година. По положеном возачком испиту добија се пробна дозвола која траје годину дана.